วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

งาน Font & Give

ศึกษา Font อย่างระเอียด3ตัว
ทำ Anatomy แล้วนำมาสร้างFont หนา เอียง ธรรมดา คิดเองอย่างละ 1

วิธีส่งไฟร์งาน ชื่อ/รหัสวิชา/ชื่องาน/รหัสกลุ่ม
Give ทำแบบออกมารายงาน